Monthly Archives Mart 2015

Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Etkenler IV

Hareket

When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.
Ansel Adams

Hareketli cisimlerin fotoğraflanmasında, cismi hareketin sürekliliğini vurgulayarak yani düşük enstanane ile çekerek sağlayabiliriz. Bu şekilde hareket hissi uyandırırız. Yüksek enstantane çekimlerinde cismin pozisyonu itibarı ile hareket ettiğini biliriz ancak bu bize haraket hissi uyandırmaz.

hareket

Zamanlama

Hareketli çekimler de, spor çekimlerinde, hareketi en iyi anlatan kareyi yakalayabilmek için, hareketi iyi takip ederek en uygun zamanlamayı yakalayabiliriz.

hızlı objeKüçük detayların her şeyi değiştirebileceğine güzel bir örnek.

Atlar dinamik olmasına rağmen zeminin yatay çizgisi ve atların boy hizalarının eş...

Read More

Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Etkenler II

Doku

Işığın konuyu yalayarak geldiği durumlarda doku etkisi belirginleşir. Detaylar belirginleşir,konunun vurgusu artar renkler doygundur. Fotoğrafta vurgulayıcı bir estetik araç olarak kullanılan görsel öğedir.

ritim ve doku

Ritim

Fotoğrafta belirginliği artırmak için konuyu tekrarlayarak elde ederiz. Diğer sanatlarda olduğu gibi vurgulayıcı bir ögedir.

Armoni

Aynı özellikleri taşıyan benzer öğelerin bir arada kullanılması ile armoni elde edilmekte, uyum etkisi artırılmaktadır. Aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

armoni form

Biçimde armoni, İçerikte armoni, Doğrultularda armoni, Renkte armoni, ton değerlerinde armoni gibi…

Kontrast

Biçimde, doğrultularda, renklerde, ton değerlerinde ve içerikte uyum ile belirginliğe ulaşılabildiği gibi kontrastlık ile de belirgi...

Read More

Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Etkenler I

Fotoğrafta belirginliği sağlayan etkenler

Fotoğrafta belirginliği sağlayan etkenleri şöyle sıralayabiliriz:

Işık,

Doku,

Ritim,

Armoni,

Kontrast,

Perspektif,

Netlik,

Hareket,

Zamanlama

ve yardımcı aksesuarlar.

Her birisi konunun yapısını göre aktarılmak istenen mesajı güçlendirirler.

Işık

Fotoğrafın en önemli estetik ögesidir. Işığın geliş yönü, konunun belirtilmesinde çok önem taşır, ışığın konu etrafında farklı açılarla gözlenmesi sonucu,  elde edilen etki her noktada farklıdır. Konuyu en iyi anlatan açı belirlenmeli, ışık o açıda iken çekim yapılmalıdır. Her fotoğrafcı anlatmak istediği konu için farklı ışık açısı belirler, bu açı farkı fotoğrafçının konuya farklı yorumunu yansıtır.

Işık kaynağı konuya yak...

Read More

Kompozisyon Ögeleri III

Perspektif

Bize yakın olan cismin büyük uzak olan cisimlerin küçük görülmesidir. Fotoğrafta perspektif derinlik hissi verir. İki boyutlu görsel çalışmalarda üçüncü boyutu aktarmanın en iyi yoludur.

perspektif

Geniş açı objektiflerin perspektif etkiyi artırma özelliği vardır. Konuya yaklaşıldığında konunun arkasındaki cisimler uzayarak küçülür. Etkiyi artırmak için konuya iyice yaklaşmak gerekir.

Tele objektifler ise perspektif etkisini yok ederler konuyla arka plan arası mesafe yok olur.

Çizgiler

Çizgiler kompozisyonda oldukça önemlidir.Fotoğrafta diyagonal çizgiler yön belirtmek için kullanılır .Bu asıl konuya ilgiyi yönlendirmenin basit ve güzel bir yoludur.Tekrar eden çizgilerde gözlemcinin dikkatini ilgi merkezini çeker.

çizgiler

Kadraj

Fotoğrafcıl...

Read More

Kompozisyon Ögeleri II

Denge

Fotoğrafın, kompozisyonun, hatta yaşamın en önemli unsurlarından birisi dengedir. Fotoğrafta denge, birbirini tamamlayan şekil, renk, aydınlık yada karanlık alanların, göze hoş gelecek şekilde ayarlanmasıdır. Gözümüz asimetrik dengeye daha yakındır. Asimetrik dengeyi kurabilmek için objenin birisini merkezden uzaklaştırmak diğer objeyi merkeze yaklaştırmak gerekir.

simetri 2

Simetri örneği 1

simetri 1

Simetri örneği 2

asimetri

Asimetri örneği

1/3 Kuralı

Fotoğraf çekilmeden önce kare yatay ve dikey olarak üçe bölünür. Bu çizgilerin kesiştiği noktalar objeyi yerleştireçeğimiz ilgi odağı noktalardır. (Altın Kesim)

altın kesim

altın kesim 1

Altın Kesim örneği

Konunun merkezde yer aldığı fotoğraflar daha az heyecan vericidir.

Merkezden uzaktaki konular daha dinamiktir.

Bazan...

Read More

Kompozisyon Ögeleri I

Bazı fotoğrafların, diğerlerine oranla çok çarpıcı olmalarının en önemli nedenlerinden birisi, güçlü ve dengeli kompozisyona sahip oluşlarıdır. Tesadüfen çekilen güzel fotoğraflarda, iyi bir kompozisyon yakalandığını farkedersiniz.

Your eye must see a composition or an expression that life itself offers you

Kompozisyonun temel ilkelerini öğrenmek iyi bir fotoğrafçı için kaçınılmazdır.

Fotoğrafta Kompozisyon İlkeleri 

Yalınlık İlkesi

Bir iletişim aracı olan fotoğraf mesajını anlaşılır biçimde ortaya koymalıdır. Fotoğrafta ilgiyi yakalamanın yolları aranmalıdır. Fotoğrafın çekilmesinin amacı, belirgin olmalı, karenin içerisine giren objeler,  ilgi merkezi olarak seçilen konuyu desteklemelidir.

Konuya yaklaşılarak ilgi alanı d...

Read More

Flaş ve filtreler

Flaş

Güneş ışığı yerine yada, yanında kullanılabilmelerinden ötürü yaygın şekilde kullanılırlar. Kolay taşınabilirlikleri, renk sıcaklığının dengelenmiş oluşları, ışık verimlerinin yüksek oluşu, rahat ve kolay kullanılışları, her fotoğrafçının başlıca yardımcısı olmalarını sağlamıştır.

Kullanımları konusunda, fotoğraf çekme teknikleri anlatılırken bahsedilecektir.

canonspeedlite

Canon Speedlite Kafa flaşları

paraflash

Elinchrom paraflaş sistemi

FİLTRE

İçinden geçen ışığın özelliklerinde çeşitli değişiklikler yaratan cam, jelatin yada asetattan yapılmış, çeşitli renklerdeki araçlar.

A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know.

Diane Arbus

Siyah beyaz fotoğrafçılıkta kullanılan, kontrast fi...

Read More

Filmler

Filmler

Filmler objektiften geçen görüntünün, kalıcılığının sağlanabilmesi amacı ile, saydam bir taşıyıcı üzeri kaplanmış ışığa duyarlı maddeden oluşur.

filmler

Filmler;

1-boyutlarına göre,

2-tabanlarına göre(taşıyıcı kısmın türüne göre),

3-pozitif veya negatif oluşlarına göre,

4-renk duyarlılıklarına göre,

5-ışık duyarlılıklarına göre  (ISO),

Sınıflandırılabilirler.

ilford

Duyarkat, ışığa duyarlı gümüş tuzlarını içinde bulunduran jelatin katmanıdır.

Kristal yapıdaki gümüş bileşikleri, jelatin içinde çeşitli düzeylerde asılı bulunurlar, farklı oranlardaki gümüş bromür, gümüş klorür, gümüş iyodür duyarkat yapısını, dolayısı ile görüntüyü etkiler. Görüntü kalitesini gümüş kristallerinin yoğunluğu ve büyüklükleri de etkiler...

Read More

Renk Bilgisi

Renk

Prizmadan geçen ışık renklerine ayrılır.Bu bize beyaz ışığın, farklı dalga boyundaki, farklı renklerden oluştuğunu gösterir.

Mor ışık en kısa dalga boyuna sahiptir.

Kırmızı ışık en uzun dalga boyuna sahiptir.

Işığın dalga boyu nanometre cinsinden ölçülür 1 nanometre 10^-9 metre uzunluğundadır.

renk dalga boyu skalası

Beyaz ışığın üç ana bileşeni vardır;Kırmızı, yeşil,mavi.

Kırmızı+yeşil=sarı

Yeşil+mavi=Siyan

Kırmızı+mavi=magenta

ana ve ara renkler

Gün ışığındaki Renklerin oranı ise şöyledir;

gün ışığ renk oranları

Renk sıcaklığı

Isıtılan cisimler sırası ile kırmızı turuncu sarı beyaz ve sonunda mavi renk alırlar

Renk sıcaklığı ışık kaynağının renginin bir ölçüsüdür.Birimi derece kelvin kullanıla gelmiştir aslında, watt-saat  yada joule kalori olmalıdır...

Read More

Işık Bilgisi

IŞIK

Konudan yansıyan ışığın gözümüze ulaşması sonucu görme gerçekleşir.

Fotoğrafın oluşma sürecinde çekimden baskıya ışık en önemli unsurdur, ışık yoksa fotoğrafta yoktur.

Işıklı yada ışıksız cisimler ışık kaynağı olarak kullanılırlar. Güneş, mum alevi, akkor halindeki cisimler ışıklı cisimlerdir. Üzerine düşen ışığı yansıtan cisimler, ayna, metalik yüzeyler, ay, duvarl vs ışıksız cisimler olup fotoğrafçılıkta sıkça kullanılırlar.

isiğin yansimasi

Işığı yansıma, kırılma, yayılma özellikleri vardır.

Işık aynı ortamda doğrusal yayılır. Işık Farklı ortamlara girince kırılır.

Işığı geçirmeyen bir ortamla karşılaşınca gölge oluşur.

ışık doğrusal yayılmasının kanıtı cisimlerin gölgelerinin kendilerine benzem...

Read More