Fotoğrafçılık Tarihi tagged posts

Fotoğrafçılık Tarihi III

Fotoğrafçılık Tarihi  Daha  Çok  İlerleyen Yıllar

1858 de Thuruston Thompson 360×90 cm boyunda bir kamera yapmıştır.

Aynı yıl Fransız Nadar ilk hava fotoğrafını çekmiştir.

1861 de James Clarc Maxwell renkli bir resmi projeksiyonla göstermeyi başarmıştır.

1865 ilk su altı fotoğrafı çekilmiştir. Wilhelm Bauer

There are no rules for good photographs, there are only good photographs.

Ansel Adams

1871 Madox kolodyum yerine jelatin, iyot yerine brom kullanarak bugünkü kuru fotoğraf plaklarını elde etmiştir.

Aynı yıllarda Eastman kodak adını verdiği film ile çalışan ilk kamerayı yaptı.

1873 Vogel renkli developmanlar üzerine çalışmalar yaparak, renkli hassas plakalar yaptı.

1874 Pierre Jules Cesar kısa  zamanda çok fazla fotoğraf çekebilen fotoğ...

Read More

Fotoğrafçılık Tarihi II

Fotoğrafçılık Tarihi İlerleyen Yıllar

1777 Karl Wilhelm Scheele Gümüş kloridi amonyak içerisinde eriterek elde edilen görüntüleri sabitlemeyi başardı.

1782 de Johann Senebier fixajın geliştirilmesi için çalışmalar yaptı ve gümüş kloridin görüntüyü yalnızca siyah olarak muhafaza etmediğini bir renk getirdiğini buldu.

Tarihteki ilk fotoğraf

Firs_photograh_in History

Tarihteki ilk fotoğraf Nicepce penceresinden dışarıyı Fotoğrafladı

1795 Nicephore Niepce asfalt tabaka kaplanmış cam üzerine papanın resmini çizdi.

1802 de Huphury Davy gümüşün ışığa duyarlılığından yararlanarak cam üzerine görüntüyü aktardı.

1810 da Alman Fizikçi Seebek tayfın bütün renklerini kağıda aktardı.

You don’t take a photograph, you make it. Ansel Adams

1816 da Niepce Güm...

Read More

Fotoğrafçılık Tarihi I

Fotoğrafçılık Tarihi

İlk Yıllar Kimler Çalıştı

Fotoğrafın tarihi gelişiminde bir çok bilim adamı çalışmıştır.  Tahmin ettiğiniz gibi hiçbirisi Türk değildir.

Yunanlı Filozof Aristo küçük bir delikten geçen ışığın ters bir görüntü oluşturduğunu gözlemler.

Yunanlı Filozoflar olmasa biz ne yapardık.

M.Ö  4. Yüzyılda Aristonun gözleminden yaklaşık bin yıl sonra Arap yazmalarında Camera Obscura (iğne deliği kamera, karanlık kutu, pinhole camera) ayrıntılı biçimde anlatılmıştır.

İbnal-Haitham ve Kamalad-din tarafından yapılan bu tanım 1342 yılında Pekus Alexandrien tarafından yayınlanmıştır. (kimi kaynaklar Ragor Bacon’un Arap yazmalarından öğrenerek Camera Obscura nın tanımını yaptığını yazar)

15 Yüzyılın ...

Read More