First Thing First

First Thing First

Uzun zaman birlikte Çalıştığım patronum ne zaman yanıma gelse boyun ağrısından şikayet ederdi. Ben de buynuna masaj yapardım, bu ağrıları hiç geçmezdi.

Vertigo şikayetim için doktora gittiğimde öğrendim, boyun düzleşmesini ve boyun fıtığını. Doktor ne işyaptığımı sorduğunda

-Fotoğrafçıyım dedim.

-Fotoğraf Makinasını nasıl taşıyorsun diye sordu.

Bana ilk öğretilen şey fotoğraf makinasının çok pahalı olduğuydu. Ve bu yüzden onu korumak için boynumda taşımam gerekliydi.

Kamera Doğru Taşıma Şekilleri2

Yıllar boyunca boynumda taşıdığım makinalar geldi gözüme;  CT45 flaş takılı Pentax K1000’ler mamiya rb 67 ler, hele nikon 80-200 ED ve F5’in ağırlığı geldi aklıma.

Evet bize ilk öğretilen ne yazık ki meslek hastalığına sebep olan şey...

Read More

Fotoğrafa Eleştirel Yaklaşım

   
   Bizim kültürümüzde eleştiri denince akla sadece, eserin kötü taraflarını göz önüne sererek, eser sahibini küçümsemek gelir. Eleştiriye kapalı bir toplumuz.
   Oysa Eleştiri: Eserin zayıf ve güçlü yönleri göz önünde bulundurularak gerçek değerini belirleme amacıyla yapılan incelemedir.

You just criticize do something better…

Eleştiri eser sahibi için  değil eseri izlemek isteyen izleyici için yapılır. Amacı izleyiciye  eseri daha iyi yada farklı bakış açıları ile izleme seçeneği sunmaktır. Eleştirmen sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak farklı bakış açıları sergiler.

Genelde esere özelde fotoğrafa eleştirel yaklaşmanın en güzel tarafı; fotoğrafa eleştirel bakarken, fotğrafla ilgili sorularımızı ...

Read More

Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Etkenler V

Enstantane  Diyafram

Fotoğraf çekiminde sürekli kullandığımız iki değişken enstantane hızı ve diyafram açıklığıdır. Her iki değişkende filme düşen ışık enerjisinin miktarını (birisi miktarını diğeri yoğunluğunu ) belirtir. Gerek enstantane dizisinde gerek diyafram dizisinde her stop bir öncekinin iki katı miktarda ışığın filme ulaşmasını sağlar. Bu durumda birisindeki azalmayı diğerinde artırarak filme aynı miktarda ışık düşmesi sağlanacaktır.

enstantene diyafram

Üç farklı diyafram ve enstantane ayarında da filme, sensöre aynı miktarda ışık ulaşmasına rağmen fotoğraftaki etkileri farklıdır.

enstantene diyafram kıyas

Fotoğraf çekilecek konuda neyi anlatmak veya vurgulamak istediğimize karar verdikten sonra farklı bakış açıları deneyerek amacımıza en iyi hizmet ede...

Read More

Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Etkenler IV

Hareket

When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.
Ansel Adams

Hareketli cisimlerin fotoğraflanmasında, cismi hareketin sürekliliğini vurgulayarak yani düşük enstanane ile çekerek sağlayabiliriz. Bu şekilde hareket hissi uyandırırız. Yüksek enstantane çekimlerinde cismin pozisyonu itibarı ile hareket ettiğini biliriz ancak bu bize haraket hissi uyandırmaz.

hareket

Zamanlama

Hareketli çekimler de, spor çekimlerinde, hareketi en iyi anlatan kareyi yakalayabilmek için, hareketi iyi takip ederek en uygun zamanlamayı yakalayabiliriz.

hızlı objeKüçük detayların her şeyi değiştirebileceğine güzel bir örnek.

Atlar dinamik olmasına rağmen zeminin yatay çizgisi ve atların boy hizalarının eş...

Read More

Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Etkenler III

Perspektif

Bize yakın olan objenin büyük uzak olanın küçük gözükmesi olan  perspektif, fotoğrafta  derinlik hissi kazandırır.

Perspektifin algılanmasında renkler de önemli rol oynar. Saf, canlı renkler her zaman dikkat çekicidir. Sıcak ve canlı renkli nesneler fotoğrafta ön planda, soğuk renkli nesneler ise uzakta algılanır. Renkler canlılığını kaybettikçe, soğudukça geri planda hissedilirler.

perspektif_0

Perspektifte konuya bakış noktası yani konuya olan mesafe çok önemlidir.

A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know. Diane Arbus

Konuya yaklaştıkça derinlik etkisi perspektif artar, planlar arasındaki mesafeler büyür ve planlar birbirinden ayrılır. Bakış noktası uzaklaştığında derinlik etkisi gittikçe kaybolur...

Read More

Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Etkenler II

Doku

Işığın konuyu yalayarak geldiği durumlarda doku etkisi belirginleşir. Detaylar belirginleşir,konunun vurgusu artar renkler doygundur. Fotoğrafta vurgulayıcı bir estetik araç olarak kullanılan görsel öğedir.

ritim ve doku

Ritim

Fotoğrafta belirginliği artırmak için konuyu tekrarlayarak elde ederiz. Diğer sanatlarda olduğu gibi vurgulayıcı bir ögedir.

Armoni

Aynı özellikleri taşıyan benzer öğelerin bir arada kullanılması ile armoni elde edilmekte, uyum etkisi artırılmaktadır. Aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

armoni form

Biçimde armoni, İçerikte armoni, Doğrultularda armoni, Renkte armoni, ton değerlerinde armoni gibi…

Kontrast

Biçimde, doğrultularda, renklerde, ton değerlerinde ve içerikte uyum ile belirginliğe ulaşılabildiği gibi kontrastlık ile de belirgi...

Read More

Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Etkenler I

Fotoğrafta belirginliği sağlayan etkenler

Fotoğrafta belirginliği sağlayan etkenleri şöyle sıralayabiliriz:

Işık,

Doku,

Ritim,

Armoni,

Kontrast,

Perspektif,

Netlik,

Hareket,

Zamanlama

ve yardımcı aksesuarlar.

Her birisi konunun yapısını göre aktarılmak istenen mesajı güçlendirirler.

Işık

Fotoğrafın en önemli estetik ögesidir. Işığın geliş yönü, konunun belirtilmesinde çok önem taşır, ışığın konu etrafında farklı açılarla gözlenmesi sonucu,  elde edilen etki her noktada farklıdır. Konuyu en iyi anlatan açı belirlenmeli, ışık o açıda iken çekim yapılmalıdır. Her fotoğrafcı anlatmak istediği konu için farklı ışık açısı belirler, bu açı farkı fotoğrafçının konuya farklı yorumunu yansıtır.

Işık kaynağı konuya yak...

Read More

Kompozisyon Ögeleri III

Perspektif

Bize yakın olan cismin büyük uzak olan cisimlerin küçük görülmesidir. Fotoğrafta perspektif derinlik hissi verir. İki boyutlu görsel çalışmalarda üçüncü boyutu aktarmanın en iyi yoludur.

perspektif

Geniş açı objektiflerin perspektif etkiyi artırma özelliği vardır. Konuya yaklaşıldığında konunun arkasındaki cisimler uzayarak küçülür. Etkiyi artırmak için konuya iyice yaklaşmak gerekir.

Tele objektifler ise perspektif etkisini yok ederler konuyla arka plan arası mesafe yok olur.

Çizgiler

Çizgiler kompozisyonda oldukça önemlidir.Fotoğrafta diyagonal çizgiler yön belirtmek için kullanılır .Bu asıl konuya ilgiyi yönlendirmenin basit ve güzel bir yoludur.Tekrar eden çizgilerde gözlemcinin dikkatini ilgi merkezini çeker.

çizgiler

Kadraj

Fotoğrafcıl...

Read More

Kompozisyon Ögeleri II

Denge

Fotoğrafın, kompozisyonun, hatta yaşamın en önemli unsurlarından birisi dengedir. Fotoğrafta denge, birbirini tamamlayan şekil, renk, aydınlık yada karanlık alanların, göze hoş gelecek şekilde ayarlanmasıdır. Gözümüz asimetrik dengeye daha yakındır. Asimetrik dengeyi kurabilmek için objenin birisini merkezden uzaklaştırmak diğer objeyi merkeze yaklaştırmak gerekir.

simetri 2

Simetri örneği 1

simetri 1

Simetri örneği 2

asimetri

Asimetri örneği

1/3 Kuralı

Fotoğraf çekilmeden önce kare yatay ve dikey olarak üçe bölünür. Bu çizgilerin kesiştiği noktalar objeyi yerleştireçeğimiz ilgi odağı noktalardır. (Altın Kesim)

altın kesim

altın kesim 1

Altın Kesim örneği

Konunun merkezde yer aldığı fotoğraflar daha az heyecan vericidir.

Merkezden uzaktaki konular daha dinamiktir.

Bazan...

Read More

Kompozisyon Ögeleri I

Bazı fotoğrafların, diğerlerine oranla çok çarpıcı olmalarının en önemli nedenlerinden birisi, güçlü ve dengeli kompozisyona sahip oluşlarıdır. Tesadüfen çekilen güzel fotoğraflarda, iyi bir kompozisyon yakalandığını farkedersiniz.

Your eye must see a composition or an expression that life itself offers you

Kompozisyonun temel ilkelerini öğrenmek iyi bir fotoğrafçı için kaçınılmazdır.

Fotoğrafta Kompozisyon İlkeleri 

Yalınlık İlkesi

Bir iletişim aracı olan fotoğraf mesajını anlaşılır biçimde ortaya koymalıdır. Fotoğrafta ilgiyi yakalamanın yolları aranmalıdır. Fotoğrafın çekilmesinin amacı, belirgin olmalı, karenin içerisine giren objeler,  ilgi merkezi olarak seçilen konuyu desteklemelidir.

Konuya yaklaşılarak ilgi alanı d...

Read More