Category Başlangıç Düzeyi

Kompozisyon Ögeleri II

Denge

Fotoğrafın, kompozisyonun, hatta yaşamın en önemli unsurlarından birisi dengedir. Fotoğrafta denge, birbirini tamamlayan şekil, renk, aydınlık yada karanlık alanların, göze hoş gelecek şekilde ayarlanmasıdır. Gözümüz asimetrik dengeye daha yakındır. Asimetrik dengeyi kurabilmek için objenin birisini merkezden uzaklaştırmak diğer objeyi merkeze yaklaştırmak gerekir.

simetri 2

Simetri örneği 1

simetri 1

Simetri örneği 2

asimetri

Asimetri örneği

1/3 Kuralı

Fotoğraf çekilmeden önce kare yatay ve dikey olarak üçe bölünür. Bu çizgilerin kesiştiği noktalar objeyi yerleştireçeğimiz ilgi odağı noktalardır. (Altın Kesim)

altın kesim

altın kesim 1

Altın Kesim örneği

Konunun merkezde yer aldığı fotoğraflar daha az heyecan vericidir.

Merkezden uzaktaki konular daha dinamiktir.

Bazan...

Read More

Kompozisyon Ögeleri I

Bazı fotoğrafların, diğerlerine oranla çok çarpıcı olmalarının en önemli nedenlerinden birisi, güçlü ve dengeli kompozisyona sahip oluşlarıdır. Tesadüfen çekilen güzel fotoğraflarda, iyi bir kompozisyon yakalandığını farkedersiniz.

Your eye must see a composition or an expression that life itself offers you

Kompozisyonun temel ilkelerini öğrenmek iyi bir fotoğrafçı için kaçınılmazdır.

Fotoğrafta Kompozisyon İlkeleri 

Yalınlık İlkesi

Bir iletişim aracı olan fotoğraf mesajını anlaşılır biçimde ortaya koymalıdır. Fotoğrafta ilgiyi yakalamanın yolları aranmalıdır. Fotoğrafın çekilmesinin amacı, belirgin olmalı, karenin içerisine giren objeler,  ilgi merkezi olarak seçilen konuyu desteklemelidir.

Konuya yaklaşılarak ilgi alanı d...

Read More

Flaş ve filtreler

Flaş

Güneş ışığı yerine yada, yanında kullanılabilmelerinden ötürü yaygın şekilde kullanılırlar. Kolay taşınabilirlikleri, renk sıcaklığının dengelenmiş oluşları, ışık verimlerinin yüksek oluşu, rahat ve kolay kullanılışları, her fotoğrafçının başlıca yardımcısı olmalarını sağlamıştır.

Kullanımları konusunda, fotoğraf çekme teknikleri anlatılırken bahsedilecektir.

canonspeedlite

Canon Speedlite Kafa flaşları

paraflash

Elinchrom paraflaş sistemi

FİLTRE

İçinden geçen ışığın özelliklerinde çeşitli değişiklikler yaratan cam, jelatin yada asetattan yapılmış, çeşitli renklerdeki araçlar.

A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know.

Diane Arbus

Siyah beyaz fotoğrafçılıkta kullanılan, kontrast fi...

Read More

Filmler

Filmler

Filmler objektiften geçen görüntünün, kalıcılığının sağlanabilmesi amacı ile, saydam bir taşıyıcı üzeri kaplanmış ışığa duyarlı maddeden oluşur.

filmler

Filmler;

1-boyutlarına göre,

2-tabanlarına göre(taşıyıcı kısmın türüne göre),

3-pozitif veya negatif oluşlarına göre,

4-renk duyarlılıklarına göre,

5-ışık duyarlılıklarına göre  (ISO),

Sınıflandırılabilirler.

ilford

Duyarkat, ışığa duyarlı gümüş tuzlarını içinde bulunduran jelatin katmanıdır.

Kristal yapıdaki gümüş bileşikleri, jelatin içinde çeşitli düzeylerde asılı bulunurlar, farklı oranlardaki gümüş bromür, gümüş klorür, gümüş iyodür duyarkat yapısını, dolayısı ile görüntüyü etkiler. Görüntü kalitesini gümüş kristallerinin yoğunluğu ve büyüklükleri de etkiler...

Read More

Renk Bilgisi

Renk

Prizmadan geçen ışık renklerine ayrılır.Bu bize beyaz ışığın, farklı dalga boyundaki, farklı renklerden oluştuğunu gösterir.

Mor ışık en kısa dalga boyuna sahiptir.

Kırmızı ışık en uzun dalga boyuna sahiptir.

Işığın dalga boyu nanometre cinsinden ölçülür 1 nanometre 10^-9 metre uzunluğundadır.

renk dalga boyu skalası

Beyaz ışığın üç ana bileşeni vardır;Kırmızı, yeşil,mavi.

Kırmızı+yeşil=sarı

Yeşil+mavi=Siyan

Kırmızı+mavi=magenta

ana ve ara renkler

Gün ışığındaki Renklerin oranı ise şöyledir;

gün ışığ renk oranları

Renk sıcaklığı

Isıtılan cisimler sırası ile kırmızı turuncu sarı beyaz ve sonunda mavi renk alırlar

Renk sıcaklığı ışık kaynağının renginin bir ölçüsüdür.Birimi derece kelvin kullanıla gelmiştir aslında, watt-saat  yada joule kalori olmalıdır...

Read More

Işık Bilgisi

IŞIK

Konudan yansıyan ışığın gözümüze ulaşması sonucu görme gerçekleşir.

Fotoğrafın oluşma sürecinde çekimden baskıya ışık en önemli unsurdur, ışık yoksa fotoğrafta yoktur.

Işıklı yada ışıksız cisimler ışık kaynağı olarak kullanılırlar. Güneş, mum alevi, akkor halindeki cisimler ışıklı cisimlerdir. Üzerine düşen ışığı yansıtan cisimler, ayna, metalik yüzeyler, ay, duvarl vs ışıksız cisimler olup fotoğrafçılıkta sıkça kullanılırlar.

isiğin yansimasi

Işığı yansıma, kırılma, yayılma özellikleri vardır.

Işık aynı ortamda doğrusal yayılır. Işık Farklı ortamlara girince kırılır.

Işığı geçirmeyen bir ortamla karşılaşınca gölge oluşur.

ışık doğrusal yayılmasının kanıtı cisimlerin gölgelerinin kendilerine benzem...

Read More

Fotoğraf Makinasının Bölümleri II

Enstantane (Shutter, örtücü )

Filmdeki duyarkata ulaşan ışığın filmi etkileme süresini ayarlayan mekanizmadır.Bu süreler Enstantane hızı dediğimiz sayılarla ifade edilir örneğin 1/250 sn gösterimi film üzerine bir saniyenin iki yüz ellide biri (4 mili saniye) süresince ışık düşeceğini ifade eder.

Standart Enstantane hızları 1saniyeden başlar saniyenin sekiz binde birine kadar giden bir dizi oluşturur.En önemli nokta ardarda gelen iki hızdan birisinin süresi diğerinin süresinin iki katıdır.

enstantene tablosu

Uygulanacak hızı belirleyen göstergede rakamlar dışında B,X,A,S,P ve şimşek işaretleri de vardır.

B konumunda iken örtücü düğmesine bastığınız sürece ışık alır.

X veya şimşek işareti konumunda elektronik flaş ile çekim yaparken kullanıl...

Read More

Fotoğraf Makinasının Bölümleri I

Fotoğraf Makinasının bölümleri

Objektifler

Kameranın en önemli bölümüdür. Konudan gelen ışığı mercekler sistemi yardımı ile toplayıp film yada sensör üzerine net olarak düşmesini sağlarlar. Objektifin hassasiyeti fotoğraf kalitesi ile doğrudan ilgilidir.

 A lot of photographers think that if they buy a better camera they’ll be able to take better photographs. A better camera won’t do a thing for you if you don’t have anything in your head or in your heart.

Arnold Newman

Normal objektifler

Görüş açısı insan gözüne yakın olan objektiflere normal objektif denir.Görüntü boyutu 24×36 mm olan 35 mm film kullanan makinalar için normal objektifin odak uzunluğu 50 mm civarındadır...

Read More

Fotoğraf Makinaları

Fotoğraf Makinaları çeşitleri

Fotoğraf Makinalarını sınıflandırmak için çok çeşitli yöntemler izlenir. Günümüzde o kadar farklı amaçlar için üretilmiş makinalar vardır ki hangi sınıfa koyacağınızı bilemezsiniz. Bunları özel amaçlı fotoğraf makinaları sınıfında toplayabiliriz.

Sınıflandırmayı öncelikle :

  Digital kameralar ( Appareils photo numériques )

  Film kameraları ( Appareils photo argentiques )

Seklinde ayırmak doğru olur.

Digital kamera ile film kamera arasındaki tek fark ışığın objektiften geçtikten sonra fotoğrafın oluşmasını sağlayan duyarkat,ışığa hassas yüzey, film yerine ışığı algılayan elektronik devrelerin, sensörlerin olmasıdır.

Uzun bir dönem digital makinaların film kalitesini yakalayıp yak...

Read More